Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2015

Thomas Worlidge, A select collection of drawings from antique gems, 1768 (pars prima, 100 pictures)

Εικόνα

WILLY POGANY, 8 ILLUSTRATIONS IN P. COLLUM'S, THE ADVENTURES OF ODYSSEUS (1918)

Εικόνα
ATHENA AND ACHILLEUS
CIRCE
HELEN IN TROY

TULISOFALA OF ASHIYYUR, 7 ΡΗΤΑ (με βάση την αγγλική μετάφραση της Leisha Tanner)

Εικόνα
We imagine that we have some control over events. But in fact we are all adrift in currents and eddies that sweep us about, carrying some downstream to sunlit banks, and others onto the rocks.
Φανταζόμαστε πως έχουμε κάποιο έλεγχο πάνω στα γεγονότα. Στην πραγματικότητα όμως είμαστε όλοι έρμαια ρευμάτων και δινών που μας σαρώνουν, οδηγώντας μερικούς προς τις εκβολές, σε ηλιόλουστες όχθες, και άλλους πάνω στα βράχια.
The measure of a civilization is in the courage, not of its soldiers, but of its bystanders.
Το μέτρο ενός πολιτισμού έγκειται στο θάρρος, όχι των στρατιωτών του, αλλά όσων είναι απλοί θεατές των γεγονότων.
Boundaries have no existence save on charts or in small minds. Nature does not draw lines.
Τα όρια δεν έχουν καμιά ύπαρξη παρά μόνο στους χάρτες και τα μικρά μυαλά. Η φύση δεν τραβά γραμμές.
If you would grasp the reason for your existence, and reach the limits of what may be known, you must live on the edge. Get away from the crowds that distract and deflect. It is why we lov…

Henry Wadsworth, Delia

Εικόνα
Sweet as the tender fragrance that survives,
When martyred flowers breathe out their little lives,
Sweet as a song that once consoled our pain,
But never will be sung to us again,
Is thy remembrance. Now the hour of rest
Hath come to thee. Sleep, darling: it is best

Γλυκιά η ανάμνησή σου, καθώς λεπτή ευωδιά που επιζεί, όταν βασανισμένα άνθη τις ζωούλες τους ωσάν πνοή αφήνουν. Γλυκιά σαν άσμα που κάποτε απάλυνε τον πόνο μας, αλλά ποτέ δε θα τραγουδηθεί ξανά για μας. 
Μα τώρα ήρθε για σε η στιγμή ν’ αναπαυτείς.  Κοιμήσου, αγάπη: είναι το καλύτερο.

Henry Wadsworth, The Song of Hiawatha, xiv

Εικόνα
Great men die and are forgotten, Wise men speak; their words of wisdom
Perish in the ears that hear them,
Do not reach the generations
That, as yet unborn, are waiting
In the great, mysterious darkness
Of the speechless days that shall be

Μεγάλοι άνδρες πεθαίνουν, ξεχνιούνται, σοφοί ομιλούν. Μα της σοφίας οι λόγοι τους χάνονται στ’ αυτιά που ακούνε, δεν φτάνουν ως τις γενιές τις ακόμη αγέννητες που προσμένουν στο μέγα μυστήριο σκότος των αμίλητων ημερών μιας μέλλουσας ύπαρξης.

Henry Wadsworth, Tales of a Wayside Inn 1874

Εικόνα
Πλοία που περνούν μες στη νύχτα και μιλούν μεταξύ τους στο διάβα, μόνο ένα σινιάλο, μια φωνή μακρινή στο σκοτάδι. Έτσι δα στον ωκεανό της ζωής περνάμε κι ο ένας μας στον άλλο μιλάμε, ένα βλέμμα μονάχα, μια φωνή, μετά πάλι ξανά σιγή και σκοτάδι.

Ships that pass in the night, and speak each other in passing,
Only a signal shown and a distant voice in the darkness;
So on the ocean of life we pass and speak one another,
Only a look and a voice, then darkness again and a silence.

Paul Laurence Dunbar, 1872 - 1906, Ships That Pass in the Night

Εικόνα
Πέρα στον ουρανό μεγάλα και σκοτεινά τα νέφη συνάζονται. Μέσα στην πλέρια τη νύχτα κοιτώ μακριά όπ’ ακούω ήχο βαθύ κανονιού και επίσημο   και πιάνω τη λάμψη τυχαίου φωτός να μου λέει πως το πλοίο που ψάχνω περνάει, περνάει.
Δακρυσμένα τα μάτιαμου της ψυχήςτην πληγή την βαθιά καθρεφτίζουν: θα χαιρέταγα και θ΄ ανέβαινα σε τούτο το πλοίο των πλοίων. Ικετεύοντας τα χέρια μου απλώνω, κραυγάζω με δύναμη, μα η φωνή μου πέφτει νεκρή λίγο πιο πέρα απ’ τα χείλη μου. Μονάχα ο ίσκιος της φτάνει ως το σκάφος που περνάει, περνάει.
Ω  Γη, Ουρανέ, Ωκεανέ, επικυρίαρχοι, ω καρδιά και ψυχή μου που το σκότος το τρέμει! Για με δεν υπάρχει ελπίδα; Δεν υπάρχει τρόπος κανείς για να δω, ν’ ανέβω σ' ετούτο το πλοίο που σπεύδει και χάνεται απ’ την ακοή και το βλέμμα, καθώς περνάει, περνάει;

Out in the sky the great dark clouds are massing;
   I look far out into the pregnant night,
Where I can hear a solemn booming gun
   And catch the gleaming of a random light,
That tells me that the ship I seek is passing, passing.

My tear…

John Keats, Bright Star (μετάφραση Ευστράτιος Σαρρής)

Εικόνα
Ἄστρο λαμπρό, ὅπως καὶ σὺ νά ’ταν ν’ ἀκινητῶ,
μὰ ὄχι νὰ φέγγω μοναχός, νύχιος μετέωρος δείκτης,
μὲ βλέφαρα ποὺ δὲν σφαλνοῦν αἰώνια, νὰ θωρῶ
-τῆς φύσεως καρτερικὸς κι ἄγρυπνος ἐρημίτης-

τὰ ὕδατα, νὰ κυματοῦν σ’ ἱερουργία παληά,
καὶ τοῦ ἀνθρώπου τὶς ἀκτές, παγκόσμια, νὰ ἐξαγνίζουν·
ἢ ν’ ἀτενίζω, νηόστρωτη κι ἀφράτη, τὴν θωριὰ
χιονιοῦ, ποὺ βάλτους καὶ βουνὰ σκέπασε καὶ λευκίζουν…

Ὄχι! Μὰ λέω ν’ ἀκινητῶ κι ἄφθαρτος νὰ ξαπλώνω
στῆς ὄμορφης ἀγάπης μου τὰ στήθια τὰ μεστά·
νὰ νιώθω, αἰώνια, ἁπαλὰ πῶς πνέουν, πῶς φουσκώνουν,
κι, αἰώνια, τρικύμισμα γλυκὸ νὰ μὲ ξυπνᾶ.

Κι ἀκόμα λέω ν’ ἀγροικῶ τὴν τρυφερὴ ἀναπνοιά της,
κ’ ἔτσι νὰ ὑπάρξω· ἢ ἂς χαθῶ μὲς στὴν λιγοθυμιά της.


[ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ]
http://saritori.blogspot.com/2015/11/bright-star_15.html

Dan Simmons, Martin Silenus (Hyperion Cantos)

Εικόνα
To 1989 o Dan Simmons εξέδωσε το πολυβραβευμένο βιβλίο επιστημονικής φαντασίας Hyperion με πλήθος αναφορών στην κλασική και την ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για το "λογοτεχνικότερο" βιβλίο ΕΦ των τελευταίων δεκαετιών. Ένας από τους κύριους χαρακτήρες είναι ο ποιητής Martin Silenus, αντιπαθητικός και αξιαγάπητος ταυτόχρονα, ο οποίος μέλλεται να κερδίσει την αιώνια δόξα με τα ποιήματά του.

H. P. Lovecraft, Nyarlathotep (μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή)

Εικόνα
Ἀπ’ τῆς Αἰγύπτου τ’ ἄδυτα, στὰ ἔσχατα φερμένος,

ὁ μαῦρος ἦρθ’ ἐξάγγελος, πού ’παν θεὸ οἱ φελλάχοι·

πρίγκηψ ἰσχνὸς καὶ σιωπηλὸς καὶ μυστικὰ ἐπαρμένος,

μὲ ἱμάτιο ὡς δείλι πορφυρό, στὸν κόσμο μπρὸς ἐστάθη.Πλῆθος συνέρρεε μανιακό, τὸν λόγο του διψοῦσε,

μὰ ὡς φεῦγαν, τὰ ποὺ κήρυττε κάτι ἔσβηνε ἀπ’ τὴν μνήμη·

ἐνῶ τὰ ἔθνη ἐπάγωσε φριχτὴ κι ἀβέβαιη φήμη

πὼς ἄγρια κτήνη τοῦ ἔγλειφαν τὰ χέρια ὡς προχωροῦσε.Μετὰ ξέρασε ἡ θάλασσα στεριὲς καταραμένες,

τρούλους χρυσοὺς φυκόπλεχτους ἀνέδυσαν οἱ αἰῶνες,

ῥαγίστ’ ἡ γῆ κ’ ἐσάρωσαν σελάων τρελοὶ τυφῶνες

τὶς ἀκροπόλεις τῶν θνητῶν ποὺ ἐτρέμαν κλονισμένες.Τότε, ἄτσαλο σφυρί, χτυπᾶ στῆς μέθεξης τ’ ἀμόνι

τ’ ἄλογον χάος· κ’ ἐτίναξε, στ’ ἄστρα, τῆς γῆς τὴν σκόνη.


[Ποίημα τοῦ Χ.Φ. Λάβκραφτ σε μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή]
http://saritori.blogspot.com/2015/11/nyarlathotep.html

Τίμων ο Φλειάσιος: ένας εκπρόσωπος του αρχαίου πυρρωνικού Σκεπτικισμού

Εικόνα
Ο Τίμων από το Φλειούντα (320 –230 π.Χ.) υπήρξε οπαδός του Σκεπτικισμού και έχει επηρεασθεί στη σκέψη του από τον Πύρρωνα τον Ηλείο, το σημαντικότερο στοχαστή του φιλοσοφικού αυτού ρεύματος. Υπήρξε θιασώτης της άποψης ότι η εσωτερική ηρεμία του ανθρώπου επιτυγχάνεται, μόνο όταν ο τελευταίος αντιληφθεί ότι είναι μάταιη η επιδίωξη γνώσης του κόσμου. Ο Τίμων ασπαζόταν επίσης και την επικριτική διάθεση των Κυνικών απέναντι στον κόσμο. Το σημαντικότερο έργο του υπήρξαν οι Σίλλοι, σατιρικά ποιήματα σε εξάμετρο στίχο εναντίον των φιλοσόφων κάθε είδους. Άλλο σημαντικό ποιητικό του έργο ήταν οι Ινδαλμοί (= ψευδαισθήσεις), όπου εξέθετε με θέρμη τη διδασκαλία του Πύρρωνα και κατέκρινε τις απόψεις άλλων φιλοσοφικών σχολών.  Σε πεζό λόγο συνέγραψε τον Πύθωνα, όπου παρουσίαζε την προσωπική του διαδρομή στη φιλοσοφία του Πύρρωνα, καθώς και το Αρκεσιλάου περίδειπνον (= νεκρόδειπνο), ένα είδους τιμητικού μνημόσυνου για τον περίφημο πλατωνικό φιλόσοφο Αρκεσίλαο (3ος αιώνας π.Χ.), ο οποίος ε…

Vol.3 of Rossi-Maffei, Gemme antiche figurate (100 pictures)

Εικόνα

Vol.2 of Rossi-Maffei, Gemme antiche figurate, 1707, 97 images

Εικόνα

Mount Parnassus: 25 engravings by Theodorus de Bry (1528-1598)

Εικόνα

ROSSI-MAFFEI, GEMME ANTICHE FIGURATE, VOL. 1, 1707, (102 PICTURES)

Εικόνα

zanetti, delle antiche statue (95 images)

Εικόνα

Η αντιπάθεια του Πλάτωνα για το θέατρο και η περίπτωση του Φρύνιχου

Εικόνα
Η ιστορική σύνδεση της διαμόρφωσης της ελληνικής τραγωδίας με την ανάδυση της αθηναϊκής πόλεως και ιδιαίτερα της αθηναϊκής δημοκρατίας έλκυσε το ενδιαφέρον των φιλολόγων αλλά και των πολιτικών στοχαστών από παλιά.Οι κλασικιστές κατέφυγαν στην ανάλυση του έργου συγκεκριμένων τραγωδών ή στην αναζήτηση ορισμένων θεματικών, διανοητικών ή γλωσσικών μοτίβων μέσα στα επιμέρους δράματα. Η πολιτική σημασία της τραγωδίας αναδύθηκε μέσα από την ερμηνευτική ανάλυση των ίδιων των θεατρικών έργων (σε σχέση πάντα με το πλαίσιο της καταγωγής τους) ως φορέων πολιτικών ή κοινωνικών νοημάτων. Έτσι, η πολιτική φύση της τραγωδίας θεωρείται εμμέσως ότι προκύπτει από το μιμητικό της χαρακτήρα.[1] Ειδικά ο Πλάτωνας, ο αυστηρότερος κριτής της τραγωδίας, μαρτυρεί στους Νόμους του (701Α) τη συνύφανση τραγωδίας και δημοκρατίας, όταν παραλληλίζει την πολιτική στο πλαίσιο της δημοκρατίας με τη θεατροκρατία, δηλαδή την κυριαρχία του θεατή και του κοινού στο θέατρο. Η κυριαρχία αυτή, που προκαλεί την απέχθεια του Πλά…

Ήταν οι Αλκμεωνίδες δημοκρατικοί;

Εικόνα
Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα οι περισσότεροι μελετητές θεωρούσαν τον Αισχύλο οπαδό της αριστοκρατικής παράταξης, στηριγμένοι κυρίως στον έπαινο του Αρείου Πάγου στις Ευμενίδες. Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, όταν ο R. W. Livingstone δημοσίευσε το 1925 ένα άρθρο, με το οποίο υποστήριζε ότι ο τραγικός ήταν με το μέρος των δημοκρατικών.[1]OLivingstone υποστήριξε πως θα μπορούσαμε να διαβάσουμε τις Ευμενίδες διαφορετικά: ο εκπεφρασμένος ενθουσιασμός του ποιητή για το μέλλον της Αθήνας, αλλά και το γεγονός ότι στο έργο αυτό ο Άρειος Πάγος παρουσιάζεται εκ της συστάσεώς του στο μυθικό παρελθόν να έχει μόνο τις αρμοδιότητες που του άφησαν οι δημοκρατικοί μετά τις μεταρρυθμίσεις του Εφιάλτη, αποτελούν στοιχεία για τον ερευνητή ότι ο Αισχύλος πρόσκειται στη δημοκρατική παράταξη. Η σύγχρονη έρευνα τείνει να αποδεχθεί σε γενικές γραμμές την άποψη του Livingstone, με την προϋπόθεση ότι θα θεωρήσουμε τον ποιητή μετριοπαθή δημοκράτη. Κατά καιρούς εμφανίστηκε και μια τρίτη μεγάλη τάση της έρ…

Ο φιλόσοφος δεν πρέπει να αναζητά την οδό της σάρκας, αλλά της αταραξίας (Κερκίδας)

Εικόνα
Στο απόσπασμα αυτό ο ποιητής Κερκίδας προσπαθεί να αποτρέψει κάποιον φίλο του Καλλιμέδοντα, Στωικό φιλόσοφο, από το να προσπαθεί να ξελογιάσει έναν νεαρό ονόματι Σφαίρο. Ο Καλλιμέδων δεν πρέπει να μολύνει το φιλοσοφικό μυαλό του με τέτοιες επιθυμίες, αλλά να αναζητήσει το δρόμο της αταραξίας:

Ο Κυνικός απεχθάνεται το ακριβό φαγητό (Κερκίδας ο Μεγαλοπολίτης)

Εικόνα
Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, Περί αρετ. 595 κ.εξ., -παράφραση στίχων του Κερκίδα:
Όλα πηγαίνουνε στον πάτο τ' ακριβά             των γαστριμάργων φαγητά - και τότε πια δεν είναι φαγητά. Σωστά τα λέει ο φίλτατος Κερκίδας: σ' ένα δοχείο από τα πιο ευτελή τα τρυφηλά εδέσματα βρίσκουν κατάληξη. Μια και ο ίδιος αλάτι κατανάλωνε,[1] με σάλιο αλμυρό κατάφτυνε την καλοπέραση.[2]
Ἅπανταδ΄ἔρρεινεἰςβυθὸντὰ

Πώς ιδρύθηκε το ιερό της Καλλιπύγου Αφροδίτης

Εικόνα
(Αθήναιος 12. 554 D:)             ...το ιερό της Καλλιπύγου (= αυτή η οποία διαθέτει ωραία οπίσθια) Αφροδίτης ιδρύθηκε από μια παρόμοια αιτία: ένας χωριάτης είχε δύο όμορφες θυγατέρες. Αυτές φιλονίκησαν κάποτε μεταξύ τους και βγαίνοντας στη λεωφόρο διαγωνίζονταν για το ποια είχε τον ωραιότερο πισινό. Κάποια στιγμή πέρασε ένας νεαρός που είχε γέροντα πατέρα και έκαναν και σ’ εκείνον μια επίδειξη.  Ο νεαρός βλέποντας το θέαμα έδωσε τη νίκη στην μεγαλύτερη. Κυριεύτηκε από έρωτα γι’ αυτήν και γυρίζοντας στην πόλη έπεσε άρρωστος στο κρεβάτι. Διηγήθηκε όσα έγιναν στον αδερφό του, που ήταν νεότερος. Κι εκείνος πήγε ο ίδιος στους αγρούς, είδε τις κοπέλες και ερωτεύτηκε την άλλη

Αριστοκλής, Επίκληση στη Δήμητρα

Εικόνα
Τίποτα δεν είναι γνωστό για το συνθέτη αυτής της σύντομης επίκλησης στη Δήμητρα, τον Αριστοκλή, παρά μόνο ότι υπήρξε παραδοξογράφος και ότι συνέγραψε επίσης βιβλία με τους τίτλους ΙταλικάΠερί μουσικής, Περί χορών και Περί γιγάντων. Το ποίημα παραδίδει ο Αιλιανός (Περί ζώιων ιδ. 11, 4)σε σχέση με τον εορτασμό των κατοίκων της Ερμιόνης προς τιμήν της Δήμητρας, ο οποίος έφερε το όνομα Χθόνια. Είναι ενδιαφέρουσα η περιγραφή της τελετής και του αιτίου της, κατά την αφήγηση του Παυσανία (2, 35, 4-7): «Ένα εξαιρετικά αξιόλογο ιερό της Δήμητρας υπάρχει στην περιοχή του Πρώνος. Αυτό το ιερό, λένε οι Ερμιονείς, το ίδρυσαν ο Κλύμενος, γιος του Φορωνέως, και η αδελφή του Κλυμένου Χθονία. Σύμφωνα, πάλι, με τους Αργείους, όταν η Δήμητρα ήρθε στην Αργολίδα, τότε φιλοξένησαν τη θεά ο Αθέρας και ο Μύσιος, ενώ ο Κολόντας ούτε τη δέχτηκε στο σπίτι του, ούτε της απέδωσε κάποια άλλη τιμή. Αυτά τα έκανε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της θυγατέρας του Χθονίας. Για τον Κολόντα, λοιπόν, λένε ότι ως τιμωρία για τη …

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 4 (Bellori 1739)

Εικόνα

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 3 (Bellori 1739)

Εικόνα

Η πόλις και τα νερά της

Εικόνα
Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη σημασία που απέδιδαν οι αρχαίοι Έλληνες στο νερό: αρκεί να διαβάσουμε τους ιατρούς, τους ποιητές, τους φιλοσόφους. Αλλά και η πόλις, ως συλλογικός οργανισμός, τιμά και απεικονίζει τα ύδατά της στο φαντασιακό της, τους θεσμούς, τις τελετές της. Μια σειρά πόλεων μας άφησαν εικόνες της σημασίας των υδάτων τους πάνω στα κέρματα, τα οποία αποτελούν για τον Έλληνα και ένα χρηστικό αντικείμενο (χρῆμα), αλλά και μια ιδέα με νομική υπόσταση (νόμισμα). Η έμφαση πέφτει συνήθως στα ρέοντα ύδατα, καθαρά και διαφανή, σαν τις νύμφες, οι οποίες συνδέονται με τις πηγές των υδάτων. Η λέξη δηλώνει συνάμα και τη νεαρή νύφη: η δημοφιλής τελετή των λουτροφόρων, που προετοίμαζε και συμβόλιζε τον γάμο, ενώνει καλά τις δύο έννοιες της λέξης. Κάθε πόλη διέθετε τους δικούς της κανονισμούς για την τελετή και στην Αθήνα ήταν η Εννεάκρουνος (ή Καλλιρόη) που θεωρούνταν κατάλληλη προς χρήση.[1] Στις Θήβες η Ιοκάστη θρηνεί που ο Ισμηνός δεν έδωσε το νερό του για το γάμο του Πολυνείκη, ο ο…

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 33

Εικόνα

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 32

Εικόνα

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 31

Εικόνα

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 2 (Bellori 1739)

Εικόνα

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 30

Εικόνα

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 29

Εικόνα

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 28

Εικόνα

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 1 (Bellori 1739)

Εικόνα