Αναρτήσεις

Thomas Worlidge, A select collection of drawings from antique gems, 1768 (pars prima, 100 pictures)

WILLY POGANY, 8 ILLUSTRATIONS IN P. COLLUM'S, THE ADVENTURES OF ODYSSEUS (1918)

TULISOFALA OF ASHIYYUR, 7 ΡΗΤΑ (με βάση την αγγλική μετάφραση της Leisha Tanner)

Henry Wadsworth, Delia

Henry Wadsworth, The Song of Hiawatha, xiv

Henry Wadsworth, Tales of a Wayside Inn 1874

Paul Laurence Dunbar, 1872 - 1906, Ships That Pass in the Night

John Keats, Bright Star (μετάφραση Ευστράτιος Σαρρής)

H. P. Lovecraft, Nyarlathotep (μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή)

Τίμων ο Φλειάσιος: ένας εκπρόσωπος του αρχαίου πυρρωνικού Σκεπτικισμού

Vol.3 of Rossi-Maffei, Gemme antiche figurate (100 pictures)

Vol.2 of Rossi-Maffei, Gemme antiche figurate, 1707, 97 images

Mount Parnassus: 25 engravings by Theodorus de Bry (1528-1598)

ROSSI-MAFFEI, GEMME ANTICHE FIGURATE, VOL. 1, 1707, (102 PICTURES)

zanetti, delle antiche statue (95 images)

Η αντιπάθεια του Πλάτωνα για το θέατρο και η περίπτωση του Φρύνιχου

Ήταν οι Αλκμεωνίδες δημοκρατικοί;

Ο φιλόσοφος δεν πρέπει να αναζητά την οδό της σάρκας, αλλά της αταραξίας (Κερκίδας)

Ο Κυνικός απεχθάνεται το ακριβό φαγητό (Κερκίδας ο Μεγαλοπολίτης)

Πώς ιδρύθηκε το ιερό της Καλλιπύγου Αφροδίτης

Αριστοκλής, Επίκληση στη Δήμητρα

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 4 (Bellori 1739)

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 3 (Bellori 1739)

Η πόλις και τα νερά της

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 33

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 32

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 31

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 2 (Bellori 1739)

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 30

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 29

ΑΡΧΑΙΑ ΡΗΤΑ 28

Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 1 (Bellori 1739)