Αναρτήσεις

Παράξενα ουράνια φαινόμενα (Kometenbuch, The book of comets)

Οι θεοί τιμωρούν την ασεβή Αθήνα (Πλούταρχος, Βίος Δημήτριου του Πολιορκητή)

Ο Δημήτριος ο Πολιορκητής συναντά τον φιλόσοφο Στίλπωνα στα Μέγαρα

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ

Η περιπετειώδης τύχη των βιβλίων του Αριστοτέλη

Πλάτωνος φαρμακεία (Jacques Derrida)

Alphonse Mucha, The Four Seasons

PIERRE BOAISTUAU, HISTOIRES PRODIGIEUSES, 1560

Πορφύριος ο Τύριος, Περί αποχής εμψύχων (e-book)

10 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Μ. Βλάχου, Η Ακρόπολη στο πέρασμα των χρόνων

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Λατινικές και άλλες ξενόγλωσσες φράσεις στη Νέα Ελληνική

Egon Friedell, Πολιτιστική ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

Claude Mosse, Η Γυναίκα Στην Αρχαία Ελλάδα

HUNTERIAN PSALTER, ΤΑ 12 ΖΩΔΙΑ

Giovanni Battista Manni (1606-1682), Varii e veri ritratti della morte disegnati in immagini, Venetia 1675 (1669)