Αναρτήσεις

Yehuda Amichai (1924-2000), ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Lord Dunsany, Νύχτα / Night (Μετάφραση Ευστράτιου Σαρρή)

Ποίηση στη γλώσσα Quechua: William Hurtado de Mendoza, Lily Flores Palomino

Tο ρωμαϊκό σύστημα ονομάτων

FRANCESCO INGHIRAMI, MONUMENTI ETRUSCHI, VOL. 3-4, 1825

Francesco Inghirami, MONUMENTI ETRUSCHI, VOL. 6, 1826

Francesco Inghirami, MONUMENTI ETRUSCHI, VOL. 5.1-5.2, 1824

JEAN-ADRIEN MERCIER, 16 ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟ ΜΥΘΟ

Χαρακτικά για τα Ειδύλλια του Θεόκριτου από τον Δημήτρη Γαλάνη (1882-1966)

MUSEO BORBONICO, VOL. 16 ED ULTIMO, 1857

MUSEO BORBONICO, VOL. 15, 1856

MUSEO BORBONICO, VOL. 14, 1852