Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2017

MILLIN, Monumens antiques: inédits, ou nouvellement expliqués, vol. 2, 1806

Εικόνα

MILLIN, Monumens antiques: inédits, ou nouvellement expliqués, vol. 1, 1802

Εικόνα

F. Inghirami, Pitture di vasi fittili, v. 4/4

F. Inghirami, Pitture di vasi fittili, v. 3/4

Εικόνα

Francesco Inghirami, Pitture di vasi fittili, v. 2/4

Εικόνα

Francesco Inghirami, Pitture di vasi fittili, v. 1/4

Εικόνα

Eduard Gerhard, Auserlesene Griechische Vasenbilder, band 4/4

Εικόνα

Eduard Gerhard, Auserlesene Griechische Vasenbilder, band 3/4

Εικόνα

Eduard Gerhard, Auserlesene Griechische Vasenbilder, band 2/4

Εικόνα