Κυριακή, 5 Αυγούστου 2018

9 ΝΑΝΑΡΙΣΜΑΤΑ


Ι

Ήταν ένας γέρος κ' είχεν ένα πετεινό,
που λάλει και ξύπνα το μαύρο το γέρο.
Ήλθε μία γάτα κ' έφαγε τον πετεινό,
που λάλει και ξύπνα το μαύρο το γέρο.
Κ' ήλθε μία αλωπού κ' έφαγε την γάτα,
πούφαγε τον πετεινό,
που λάλει και ξύπνα το μαύρο το γέρο.
Κ' ήλθεν ένας λύκος, κ' έφαγε την αλωπού,
πούφαγε την γάτα,
πούφαγε τον πετεινό,
που λάλει και ξύπνα το μαύρο το γέρο.
Κ' ήλθεν ένας λέων κ' έφαγε τον λύκον,
πούφαγε την αλωπούν,
πούφαγε την γάτα,
πούφαγε τον πετεινό,
που λάλει και ξύπνα το μαύρο το γέρο.
Κ' ήλθεν ένας ποταμός, πήρε τον λέοντα,
πούφαγε τον λύκον,
πούφαγε την αλωπού,
πούφαγε τον πετεινό,
που λάλει και ξύπνα το μαύρο το γέρο.

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ