Αναρτήσεις

Ερμείας ο Κουριεύς, Ίαμβοι (κριτική κατά των Στωικών)

Το παράξενο όνειρο του Αντίγονου και ο Μιθριδάτης

Η αγάπη του Δημήτριου του Πολιορκητή για τον πατέρα του Αντίγονο

Ο σκοπός των τεχνών κατά τον Πλούταρχο

"Θεός έγινες από άνθρωπος": ορφικό κείμενο από τους Θουρίους

Παρμένων ο Βυζάντιος, Ίαμβοι

Ο ἀσφοδελὸς λειμών του Ομήρου: μια διαφορετική γλωσσική ανάλυση

Η λύρα και η μουσική στην Εποχή του Χαλκού

Ύμνοι, θρησκεία, τελετουργία, μύθοι

Η σημασία και η ετυμολογία των ονομάτων Πάτροκλος, Σωκράτης και ορισμένων άλλων