Αναρτήσεις

Ριανός ο Κρής: Επιγράμματα, Ηράκλεια, Θεσσαλικά

120 χαρακτικά εμπνευσμένα από τον ελληνικό μύθο (1732)

8 εξαίρετες προσωπογραφίες του Ιησού από τη βυζαντινή εποχή

Ερμητικά κείμενα: Ορισμοί του Ασκληπιού προς το βασιλιά Άμμωνα: η θεϊκή διακυβέρνηση του κόσμου, ο ρόλος του ήλιου, των άστρων και των δαιμόνων