Αναρτήσεις

Bartoli-Bellori, PITTURE ANTICHE DELLE GRÒTTE DI ROMA E DEL SEPOLCRO DE' NASONI, 1706

Herculanum et Pompéi, Recueil Général, vol. 2, 1861 (édition française)

Herculanum et Pompéi, Recueil Général, vol. 2, édition 1839

KITAB AL BULHAN

ARABIC ASTROLOGY, Abū Maʿshar, Book of nativities

JAKE BADDELEY -THE 12 ZODIAC SIGNS

JAKE BADDELEY -211 PAINTINGS