Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 4 (Bellori 1739)