Αναρτήσεις

Αριστοτέλης: ο άνθρωπος ως "πολιτικό ζώο"

Αισχύλος: ο διδάσκαλος της δημοκρατίας

Εμπεδοκλής: ο φιλόσοφος και ο μάγος

"Πατέρας και μητέρα του εαυτού του": η ενότητα της γεννητικής δύναμης του ύψιστου Θεού στον Ερμητισμό και τον Ορφισμό

Η επιθανάτια εξωσωματική εμπειρία του Κλεώνυμου του Αθηναίου

O θεσμός της προξενίας στην Αρχαία Ελλάδα

Matar Kubileya-Η Ορεινή Μεγάλη Μητέρα Κυβέλη

Ὡς εἰσίν ἤ ὡς οὐκ εἰσίν: ο Πρωταγόρας και οι θεοί

Η προελληνική καταγωγή του ονόματος του Οδυσσέα

Όψεις του ιερού δέντρου στην αρχαιότητα