Αναρτήσεις

10.Ερωτικά Παθήματα του Παρθένιου: Το επιστολικό προοίμιο (προς τον Ρωμαίο Κορνήλιο Γάλλο)

9.Η αξία των Ερωτικών Παθημάτων για τον σύγχρονο αναγνώστη

8.Οι πηγές του Παρθένιου και τα σημειώματα στις ιστορίες

7.Χαρακτηριστικά θέματα και μοτίβα στα Ερωτικά Παθήματα του Παρθένιου

6.Τα Ερωτικά Παθήματα του Παρθένιου και η μυθογραφική παράδοση

5,Τα Ερωτικά Παθήματα του Παρθένιου και οι "ερωτικοί λόγοι" των Περιπατητικών

4.Τα Ερωτικά Παθήματα του Παρθένιου ως "υπομνήματα" (βοηθήματα μνήμης)

3.Η μεταθανάτια επιβίωση της ποίησης του Παρθένιου

2.Τα χαμένα έργα του Παρθένιου

Το αριθμητικό ένας, μία, ένα: ετυμολογία και πρωταρχική μορφή στην προϊστορία της Ελληνικής Γλώσσας

1.Ο Βίος του Παρθένιου