Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 3 (Bellori 1739)