Αναρτήσεις

Οι ιδιότητες του θείου Λόγου στον Φίλωνα τον Αλεξανδρέα

"Εκείνος περιπλανιόταν σε όλο το άπειρο": η παράδοση για την αυτοτύφλωση του Δημόκριτου

Πίνδαρος, Παιάνας 12ος στον Δήλιο Απόλλωνα (για λογαριασμό των Ναξίων)

Πίνδαρος, Παιάνας 5ος στον Δήλιο Απόλλωνα

Πίνδαρος, ο χαμένος 6ος δελφικός παιάνας προς τιμήν του Απόλλωνα

Ο Τήλεφος του Αρχίλοχου (P. Oxy. 4708)

Σοφιστική: ο πρώτος Διαφωτισμός της ανθρωπότητας

Η εταίρα Φιλαινίς και το σκανδαλιστικό σύγγραμμα Περί αφροδισίων

Ηγησιάναξ o Aλεξανδρεύς, αστρονομικά Φαινόμενα

ΑΙΣΧΥΛΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΣ: από πού βγαίνει η φράση "σαρδόνιο γέλιο"

Αγάθυλλος ο Αρκάς, ο Αινείας στην Αρκαδία