Αναρτήσεις

Ευριπίδης, Πειρίθους (ανασύσταση μιας χαμένης τραγωδίας)

Η μετάφραση και το αρχαίο κείμενο του νέου ποιήματος της Σαπφώς που βρέθηκε πρόσφατα