Αναρτήσεις

Ο πετεινός και η κότα στην αρχαία Ελλάδα

Ποιοι ήταν οι Βίκινγκς και τι σήμαινε το όνομά τους;

Henry Kuttner, Ένας σταυρός αιώνων (Α cross of centuries)

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠ Κ. (του Michael Bishop)

Ernst Haeckel, Wanderbilder

Eugene Ivanov, zodiac signs

Salvador Dali, zodiac signs

Erhard Ratdolt, Flores astrologiae

Psalterium Hunterianum, zodiac signs