Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2018

MUSEUM ODESCALCHUM, vol. 2, 1751-1752

Εικόνα

Pietro Santo Bartoli, Museum Odescalchum, 1751-1752, VOL. 1

Εικόνα

LUCERNAE FICTILES, VOL. 3, 1751

Εικόνα

LUCERNAE FICTILES, VOL. 2, 1743

Εικόνα

Lucernae fictiles, vol. 1, 1739

Εικόνα

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 3, Roma 1775

Εικόνα

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 2, Roma 1770

Εικόνα

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 1, Roma 1767

Εικόνα

MUSEUM FLORENTINUM, 1734, 80 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΛΥΠΤΩΝ

Εικόνα