Αναρτήσεις

MUSEUM ODESCALCHUM, vol. 2, 1751-1752

Pietro Santo Bartoli, Museum Odescalchum, 1751-1752, VOL. 1

LUCERNAE FICTILES, VOL. 3, 1751

LUCERNAE FICTILES, VOL. 2, 1743

Lucernae fictiles, vol. 1, 1739

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 3, Roma 1775

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 2, Roma 1770

Giovanni Battista Passeri, Picturae Etruscorum in vasculis, vol. 1, Roma 1767

MUSEUM FLORENTINUM, 1734, 80 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΛΥΠΤΩΝ