Αναρτήσεις

Κερκίδας ο Μεγαλοπολίτης: οι τρεις μορφές του έρωτα

ALFRED CHURCH, STORIES FROM HOMER/ ILLUSTRATOR: FLAXMAN

Α.J.CHURCH, STORIES FROM THE GREEK TRAGEDIANS / ΣΧΕΔΙΑ: FLAXMAN, ANTIQUE, LACHMANN, PICART

Κερκίδας ο Μεγαλοπολίτης: πώς πέθανε ο Διογένης ο Κυνικός

Από το θηρίο στον άνθρωπο: μια φιλοσοφική θεώρηση της ανθρώπινης προόδου

HAWTHORNE, TANGLEWOOD TALES/ ΕΙΚΟΝΕΣ MAXFIELD PARRISH

HAWTHORNE, TANGLEWOOD TALES/ ΕΙΚΟΝΕΣ GEORGE WHARTON EDWARDS

τί ἐστιν ἀγαθόν: η ειρήνη ως το ύψιστο αγαθό

HAWTHORNE, TANGLEWOOD TALES / VARIA

Τρισμακάρια πάντα καὶ τρισόλβια τὰ θηρία: η ευτυχισμένη ζωή των ζώων και η ανθρώπινη δυστυχία (Φιλήμων)

Ἀνὴρ δίκαιός ἐστιν οὐχ ὁ μὴ ἀδικῶν: ο αληθινά δίκαιος άνθρωπος κατά τον Φιλήμονα

HAWTHORNE, TANGLEWOOD TALES, ΕΙΚΟΝΕΣ EDMUND DULAC

Ένα επίκαιρο μήνυμα από τον αρχαίο κόσμο για την δουλεία

HAWTHORNE, TANGLEWOOD TALES, ΕΙΚΟΝΕΣ VIRGINIA STERRETΤ

"Αν τα δάκρυα στις συμφορές μας ήταν φάρμακο": η άποψη ενός δούλου για τον θρήνο

HAWTHORNE, TANGLEWOOD TALES, ΕΙΚΟΝΕΣ MILO WINTER

H γνώμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τον Ησίοδο

HAWTHORNE, WONDER BOOK, από τον 13ο τόμο των Απάντων του

HAWTHORNE, WONDER BOOK, ΕΙΚΟΝΕΣ ARTHUR RACHAM

"Ο θεός είναι δούλος της ανάγκης": η ιεραρχία των όντων στον Φιλήμονα

NATHANIEL HAWTHORNE, WONDER BOOK, ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ G. FELL