Αναρτήσεις

Odilon Redon 1 (16 paintings)

Odilon Redon 2 (17 paintings)

Odilon Redon 3 (118 paintings)

Θεός είναι ο άνθρωπος που θυμάται

ΑΙΤΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1 (20 ΕΙΚΟΝΕΣ)

Edmund Dulac, The Marriage of Cupid and Psyche, 1951, 6 illustrations

Edmund Dulac, The masque of Comus, 6 illustrations (1954)