Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2017

Odilon Redon 1 (16 paintings)

Εικόνα

Odilon Redon 2 (17 paintings)

Εικόνα

Odilon Redon 3 (118 paintings)

Εικόνα

Θεός είναι ο άνθρωπος που θυμάται

Εικόνα
Γενν γὰρ ἀενάως ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, ὁ δὲ ἄνθρωπος τὸν Θεὸν. Ὁ δὲ κόσμος, τέλειος ὤν, ἐν τ μεταξὺ κεῖται, ὑπ’ ἀμφοτέρων εἰς τὸ διηνεκὲς πλαττόμενος, ὑπό μὲν Θεοῦ μετ’ ὲπιγνώσεως, ὑπὸ δὲ ἀνθρώπου ἀνεπιγνώστως. Τοιγαροῦν ὁ ἄνθρωπος θεᾶται τὸν κόσμον ἵνα ἐνθυμῆται ὅτι Θεός ἐστι, ὁ δὲ Θεὸς ἄνθρωπος. Θεὸς γὰρ ὁ τῆς μνημοσύνης ἄνθρωπος. Φύσις γὰρ τοῦ ανθρώπου ἀεὶ τέλειον Θεὸν γίγνεσθαι, τοῦ δὲ Θεοῦ τέλειον ἄνθρωπον. Τοῦτο τὸ εἶναι καὶ τοῦ εἶναι τὸ κυκλοτερές.
«Ο Θεός γεννά αενάως τον άνθρωπο και ο άνθρωπος τον Θεό. Ο κόσμος, πάλι, όντας τέλειος, κατέχει μια ενδιάμεση θέση, αφού πλάθεται και από τους δύο στο διηνεκές, από τον Θεό συνειδητά, από τον άνθρωπο χωρίς να το αντιλαμβάνεται. Επομένως ο άνθρωπος θεάται τον κόσμο για να θυμάται ότι είναι Θεός, ενώ ο Θεός ότι είναι άνθρωπος. Γιατί ο Θεός είναι ο άνθρωπος που θυμάται. Γιατί η φύση του ανθρώπου είναι να γίνεται αιωνίως τέλειος Θεός και του Θεού να γίνεται τέλειος άνθρωπος. Αυτό είναι η ύπαρξη και η κυκλικότητα της ύπαρξης».
Θεός και άνθ…

ΑΙΤΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1 (20 ΕΙΚΟΝΕΣ)

Εικόνα

Edmund Dulac, The Marriage of Cupid and Psyche, 1951, 6 illustrations

Εικόνα

Edmund Dulac, The masque of Comus, 6 illustrations (1954)

Εικόνα