Αναρτήσεις

Marina Giovannelli-7 ποιήματα

ANTONELLA BUKOVAZ -8 ΠΟΙΗΜΑΤΑ

KAY SAGE, 75 PAINTINGS

ΑΝΩ ΠΟΛΗ-ΓΕΝΤΙ ΚΟΥΛΕ-ΒΛΑΤΑΔΕΣ

ΠΡΕΒΕΖΑ-ΜΕΤΕΩΡΑ, 20 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ -88 ΕΙΚΟΝΕΣ

ROQUE DALTON, 10 ΠΟΙΗΜΑΤΑ

FERNANDO DE VILLENA -5 ΠΟΙΗΜΑΤΑ