Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2015

H γνώμη του Μεγάλου Αλεξάνδρου για τον ΗσίοδοΔίων ο Χρυσόστομος, Λόγοι 2.8
«Για τον Ησίοδο, Αλέξανδρε», είπε (ο Φίλιππος), «κρίνεις ότι δεν αξίζει και πολλά ως ποιητής;»
«Εγώ τουλάχιστον όχι. Το εντελώς αντίθετο. Αλλά ίσως δεν είναι κατάλληλος για βασιλείς και στρατηγούς.
«Για ποιους είναι λοιπόν κατάλληλος;»
Ο Αλέξανδρος γέλασε και είπε: «Για τους ποιμένες, τους μαραγκούς και τους γεωργούς. Γιατί λέει ότι οι ποιμένες είναι αγαπητοί στις Μούσες (βλ. όμως Θεογονία 26), συμβουλεύει τους μαραγκούς με μεγάλη δεξιότητα για το πόσο μεγάλο πρέπει να κόψουν τον άξονα (Έργα και ημ. 424-425) και τους γεωργούς για το πότε πρέπει να κάνουν αρχή στο πιθάρι» (Έργα και ημ. 814-815).