Χαρακτικά για τα Ειδύλλια του Θεόκριτου από τον Δημήτρη Γαλάνη (1882-1966)


IDYLLE XXII - LES DIOSCURES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧΙΙ - ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ)

IDYLLE XXIII - L’ AMANT (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧΙΙΙ - ΕΡΑΣΤΗΣ)

IDYLLE XXVI - HERACLES TUEUR DE LION (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧVI - ΛΗΝΑΙ - Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ)


IDYLLE XXVII - L OARISTIS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧVIΙ - ΟΑΡΙΣΤΥΣ)


IDYLLE XXIX - XXX - L ENFANT AIME (ΕΙΔΥΛΛΙΑ ΧΧΙΧ - ΧΧΧ - ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ)

IDYLLE XXXI - ADONIS MORT (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧΧΙ - Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΩΝΗ)

IDYLLE XXXIII - LE QUENOUILLE (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧΧΙΙΙ - Η ΡΟΚΑ)

IDYLLE I - THYRSIS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ Ι - ΘΥΡΣΙΣ Η ΩΔΗ)

IDYLLE II - LES MAGICIENNES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΙΙ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΡΙΑΙ)

IDYLLE III - L AUBADE (ΕΙΔΥΛΛΙΟ III - ΚΩΜΟΣ)

IDYLLE IV - LES PATRES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ IV - ΝΟΜΕΙΣ)

IDYLLE V - CHEVRIER ET BERGER (ΕΙΔΥΛΛΙΟ V - ΑΙΠΟΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΙΜΕΝΙΚΟΝ

IDYLLE VI - BOUCOLIASTES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ VΙ - ΒΟΥΚΟΛΙΑΣΤΑΙ)

IDYLLE VII - LES THALYSIES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ VIΙ - ΘΑΛΥΣΙΑ)

IDYLLE VIII - LES CHANTEURS BOUCOLIQUES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ VIII - ΒΟΥΚΟΛΙΑΣΤΑΙ)

IDYLLE X - LES MOISSONEURS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ X - ΘΕΡΙΣΤΑΙ)

IDYLLE XI - LE CYCLOPE (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΙ - ΚΥΚΛΩΨ)

IDYLLE XII - LE BIEN AIME (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΙΙ - ΑΙΤΗΣ)

IDYLLE XIII - HYLAS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΙΙI - ΥΛΑΣ)

IDYLLE XV - LES SYRACUSAINNES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧV -ΣΥΡΑΚΟΥΣΙΑΙ Η ΑΔΩΝΙΑΖΟΥΣΑΙ)

IDYLLE XVI - LES CHARITES (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧVI - ΧΑΡΙΤΕΣ Η ΙΕΡΩΝ)

IDYLLE XVIII - EPITHALAME D’ HELLENE (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧVΙΙI - ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΙΘΑΛΑΜΙΟΣ)

IDYLLE XIX - LE VOLEUR DE MIEL (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΙΧ - ΚΗΡΙΟΚΛΕΠΤΗΣ)

IDYLLE XXI - LES PESCHEURS (ΕΙΔΥΛΛΙΟ ΧΧI - ΑΛΙΕΙΣ - ΑΣΦΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΠΙΣ)