Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Ο Απόλλων και οι Μούσες (χαρακτικά από το Le antichità di Ercolano, 2, Napoli 1760)

Απόλλων Μουσηγέτης

Κλειώ

Θάλεια

Μελπομένη

Τερψιχόρη

Ερατώ

Πολύμνια

Ουρανία

Καλλιόπη