Αθήναιος ο επιγραμματοποιός, Eπιγράμματα για τον Επίκουρο και τους Στωικούς


Τίποτα δεν είναι γνωστό γι’ αυτόν τον Αθήναιο, τα δύο μοναδικά επιγράμματα του οποίου διασώζει ο Διογένης ο Λαέρτιος (10.11 και 6.14). Ορισμένοι πιστεύουν ότι μπορεί να πρόκειται για τον Αθήναιο από τη Ναύκρατη της Αιγύπτου, ο οποίος έζησε τον 2ο-3o αιώνα μ.Χ. και θεωρείται ως συγγραφέας των Δειπνοσοφιστών.

Επιγράμματα
α.[Για τον Επίκουρο]
Άνθρωποι, μοχθείτε για τα χειρότερα, και για το κέρδος
άπληστοι ξεκινάτε πολέμους κι έριδες.
Της φύσης ο πλούτος έχει όριο μικρό,
ενώ οι κενές κρίσεις δρόμο απέραντο.
Ετούτο το λόγο του Νεοκλή ο γιος ο σοφός ή από τις Μούσες
τον άκουσε ή από τον ιερό τρίποδα της Πυθούς.

β.[Για τους Στωικούς]
Των Στωικών λόγων ειδήμονες, που πανάριστα
δόγματα ενθέσατε στις ιερές σελίδες,
την αρετή θεωρώντας μοναδικό αγαθό της ψυχής. Γιατί αυτή
είναι που μόνη σώζει τη ζωή και τις πόλεις των ανθρώπων.
Τα γλυκά της σάρκας πάθη άλλοι άνδρες τα αγαπούν
και τα εκπληρώνει μία από τις θυγατέρες της Μνήμης.[1]


α.[Για τον Επίκουρο]
ἄνθρωποι͵ μοχθεῖτε τὰ χείρονα͵ καὶ διὰ κέρδος
ἄπληστοι νεικέων ἄρχετε καὶ πολέμων·
τᾶς φύσιος δ΄ ὁ πλοῦτος ὅρον τινὰ βαιὸν ἐπίσχει͵
αἱ δὲ κεναὶ κρίσιες τὰν ἀπέραντον ὁδόν.
τοῦτο Νεοκλῆος πινυτὸν τέκος ἢ παρὰ Μουσέων
ἔκλυεν ἢ Πυθοῦς ἐξ ἱερῶν τριπόδων. 

β.[Για τους Στωικούς]
Ὦ Στοϊκῶν μύθων εἰδήμονες͵ ὦ πανάριστα
δόγματα ταῖς ἱεραῖς ἐνθέμενοι σελίσιν͵
τὰν ἀρετὰν ψυχᾶς ἀγαθὸν μόνον· ἅδε γὰρ ἀνδρῶν
μούνα καὶ βιοτὰν ῥύσατο καὶ πόλιας.
σαρκὸς δ΄ ἁδυπάθημα, φίλον τέλος ἀνδράσιν ἄλλοις,
ἁ μία τῶν Μνήμης ἤνυσε θυγατέρων.





[1] Εδώ εννοείται πιθανότατα η Ερατώ ως Μούσα του έρωτα. Πβ.  Απολλώνιος ο Ρόδιος 3.1 και το σχετικό σχόλιο: τὴν Ἐρατώ φασιν ὄρχησιν εὑρηκέναι. εὐλόγως οὖν Ἀπολλώνιος μεμοιρᾶσθαι τὴν Ἐρατώ φησι τῶν τῆς Ἀφροδίτης ὀργίων͵ λέγω δὴ τῶν γαμικῶν· γάμοις δὲ ἄρα καὶ ὄρχησις ἕπεται. 

Σχόλια