Το πάτερ ημών στην τσακωνική διάλεκτο

 
   
(Το βίντεο ίσως θέλει να πατηθεί δύο φορές για να παίξει)

Σχόλια