Το πάτερ ημών στην τσακωνική διάλεκτο

 
    video
(Το βίντεο ίσως θέλει να πατηθεί δύο φορές για να παίξει)