Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2016

Το αλχημιστικό χειρόγραφο Splendor Solis

Το έργο Splendor Solis ("Η Λάμψη του Ήλιου") είναι αλχημιστικό χειρόγραφο με 22 εξαίρετες εικόνες που ερμηνεύονται ως αλχημιστικοί συμβολισμοί. Γράφτηκε στις αρχές του 16ου αιώνα στα γερμανικά και σήμερα σώζεται σε 20 αντίτυπα, το σημαντικότερο εκ των οποίων βρίσκεται στο Βρεταννικό Μουσείο. Περισσότερα για το θέμα βλ. https://en.wikipedia.org/wiki/Splendor_Solis