Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 2 (Bellori 1739)