Προσωπογραφίες αρχαίων φιλοσόφων και επιστημόνων 1 (Bellori 1739)