Σιμωνίδης: τα τέσσερα ευτυχέστερα αγαθά στην ζωή του ανθρώπου (γνωμικό σκόλιο)


ὑγιαίνειν μὲν ἄριστον ἀνδρὶ θνητῶι͵
δεύτερον δὲ καλὸν φυὰν γενέσθαι͵
τὸ τρίτον δὲ πλουτεῖν ἀδόλως͵
καὶ τὸ τέταρτον ἡβᾶν μετὰ τῶν φίλων.


Για τον θνητό τον άνθρωπο η υγεία το άριστο είναι,
δεύτερο  να ’χει γεννηθεί ωραίος στη μορφή,
τρίτο να ’χει πλουτίσει δίχως δόλο,
τέταρτο να ευημερεί μαζί με τους φίλους του.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

H ερωτική κατάρα από την Πέλλα: το πρώτο κείμενο της μακεδονικής διαλέκτου που ήρθε στο φως

Η ετυμολογία της λέξης αριστερός (και το όνομα της Αριάδνης)