Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΥ, TA NEΚΡΟΜΑΝΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (E-BOOK)