Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015

Τι δίδαξαν στους Έλληνες ο Ορφέας, ο Μουσαίος, ο Ησίοδος και ο Όμηρος σύμφωνα με τον Αριστοφάνη


Αριστοφάνης, Βάτραχοι 1030-1036
Κοίτα απ’ αρχής
πόσο ωφέλιμοι οι ευγενείς οι ποιητές υπήρξαν.
Μας έμαθε ο Ορφέας  τελετές, ν’ απέχουμε από φόνους,
των νόσων θεραπείες και χρησμούς μας δίδαξε ο Μουσαίος,
της γης τα έργα ο Ησίοδος και των καρπών τις εποχές, τα οργώματα.
Κι ο θεϊκός ο Όμηρος γιατί τιμή και δόξα έχει,
αν όχι που μας δίδαξε πράγματα χρηστά,
παράταξη, αρετές και οπλισμούς ανδρών;