Η ΒΙΛΑ ΤΩΝ ΒΕΤTΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΜΠΗΙΑ (D' AMELIO, CASA DEI VETTII, 1899)