Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Επιτάφιο στον νεαρό Θεόδοτο (Θεοδωρίδας ο Συρακόσιος)


  (Παλ. Ανθ. 7. 527)

            Θεόδοτε, των κηδεμόνων σου μέγα δάκρυ, που όταν πέθανες
            θρήνησαν γοερά, μαύρο πυρσό αφιερώνοντας:
            άτυχο το νήμα της ζωής σου, τρισάωρε, γιατί εσύ αντί γάμο και νιάτα
            άφησες στη γλυκύτατη μητέρα σου γόους και θλίψη.