Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Αλκαίος ο Μεσσήνιος: επιτάφιο επίγραμμα για τον Ησίοδο
[Παλατινή ανθολογία 7.55]


Σε σκιερό άλσος της Λοκρίδας το νεκρό του Ησιόδου
οι Νύμφες έλουσαν με νερό απ’ τις κρήνες τους
και τάφο τού ύψωσαν. Οι γιδοβοσκοί τον έρραναν
γάλα ανάμικτο με μέλι ξανθό.
Γιατί τέτοια φωνή απέπνεε κι ο γέροντας, των εννέα
Μουσών που γεύτηκε τις καθαρές πηγές.