ΑΝ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΥ. ΠΕΝΤΕΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ