Σάββατο, 7 Φεβρουαρίου 2015

15 ΠΟΡΤΡΕΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΖΩΓΡΑΦΩΝ (DALLA VALLE, VITE DEI PITTORI ANTICHI, 1795)

ΠΑΡΑΣΣΙΟΣ

ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΣ

ΖΕΥΞΙΣ

ΑΠΕΛΛΗΣΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ

ΤΙΜΑΝΘΗΣ

ΜΕΛΑΝΘΙΟΣ

ΠΑΜΦΙΛΟΣ

ΠΑΥΣΙΑΣ

ΝΙΚΙΑΣ

ΑΘΗΝΙΩΝ

ΤΙΜΟΜΑΧΟΣ

ΜΑΡΚΟΣ ΛΥΔΙΟΣ (MARCUS LUDIUS)

ΚΟΪΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΣ (QUINTUS PEDIUS)

ΛΥΔΙΟΣ (LUDIUS)