Τρίτη, 12 Αυγούστου 2014

90 εικόνες και σχέδια για τον ελληνικό μύθο

[Από τον τόμο του Thomas Bulfinch, The Age of Fable: Beauties of Mythology, Philadeplphia 1898]