56 προσωπογραφίες Ρωμαίων και άλλων ξένων από τον Orsini, Illustrium imagines 1606