Πορτρέτα Ρωμαίων πολιτικών και αυτοκρατόρων (από το Romanum Museum έκδ. 1707)