Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

80 θαυμάσιες αγιογραφίες από τον Όσιο Λουκά


[Από τον τόμο Manolis Chatzidakis (General Editor), Hosios Loukas: Byzantine Art in Greece, Athens 1997]