Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Mario Luzzi, Ετούτη η ευτυχία (Questa felicità)Ετούτη η ευτυχία, υπεσχημένη ή δοσμένη,

μου δίνει πόνο, πόνο δίχως αιτία,

και η αιτία, αν υπάρχει, είναι αυτό το ρίγος

που ανακινεί την πολλαπλότητα μες στη μοναδικότητα,

σαν το υγρό το ταραγμένο στη γυάλινη σφαίρα

που διαβάζει ο φακίρης.

Ωστόσο λέω: είμαι ασφαλής και για σήμερα.

Ολόγυρα μάχονται πράγματα

και εικόνες που επάνω τους πέφτει ή υψώνεται ομοιόμορφη

η νύχτα ή το χιόνι της μνήμης.
Questa felicità promessa o data
m'è dolore, dolore senza causa
o la causa se esiste è questo brivido
che sommuove il molteplice nell'unico
come il liquido scosso nella sfera
di vetro che interpreta il fachiro.
Eppure dico: salva anche per oggi.
Torno torno le fanno guerra cose
e immagini su cui cala o si leva
o la notte o la neve
uniforme del ricordo.